شعار دست پاچه گیر

شعر ایرج میرزا چادر بیا گویم برایت داستانی- شعار دست پاچه گیر ,عجب گیر خری افتادم امروز به چنگ الپری افتادم امروز ... اعالی چنان از حول گشتم دستپاچه که دستم رفت از پاجین به پاچه ... دو دست او همه بر پیچه اش بود دو دست بنده در ماهیچه اش بود ...لوازم التحریر را چگونه تبلیغ کنیم؟ ماکت های تبلیغاتی خلاقانهدر زیر چند تصویر از تبلیغ لوازم التحریر را می بینید که در داخل شهر قرار داده شده اند می بینید. لوازم التحریر را به صورت ماکت بزرگ در شهر قرار دادند.پاچه بخور، چشم نخور و دور مغز خط بکش!

از آنجا که پخت کله پاچه وقت گیر است معمولا مردم برای مصرف به کله پزی ها مراجعه می کنند. البته باید حتما به مغازه های معتبر و شناخته شده مراجعه کنند زیرا احتمال آلودگی و مسمومیت در صورتی که کله ...

كافه شعر - اشعار طنز Showing 1-15 of 15

پیغام گیر تلفن مولانای جان: زنگ زدی مست شدم عقل رفت با دم گرمت دل از دست رفت سازتو رقصنده را بیهوش کرد زاتش تو دیگ جنون جو ش کرد پیغام گیر تلفن حافظ: رفته ام بیرون من از کاشانه ی خود غم مخور

پاچه بخور، چشم نخور و دور مغز خط بکش!

از آنجا که پخت کله پاچه وقت گیر است معمولا مردم برای مصرف به کله پزی ها مراجعه می کنند. البته باید حتما به مغازه های معتبر و شناخته شده مراجعه کنند زیرا احتمال آلودگی و مسمومیت در صورتی که کله ...

لوازم التحریر را چگونه تبلیغ کنیم؟ ماکت های تبلیغاتی خلاقانه

در زیر چند تصویر از تبلیغ لوازم التحریر را می بینید که در داخل شهر قرار داده شده اند می بینید. لوازم التحریر را به صورت ماکت بزرگ در شهر قرار دادند.

شعر ایرج میرزا چادر بیا گویم برایت داستانی

عجب گیر خری افتادم امروز به چنگ الپری افتادم امروز ... اعالی چنان از حول گشتم دستپاچه که دستم رفت از پاجین به پاچه ... دو دست او همه بر پیچه اش بود دو دست بنده در ماهیچه اش بود ...

كافه شعر - اشعار طنز Showing 1-15 of 15

پیغام گیر تلفن مولانای جان: زنگ زدی مست شدم عقل رفت با دم گرمت دل از دست رفت سازتو رقصنده را بیهوش کرد زاتش تو دیگ جنون جو ش کرد پیغام گیر تلفن حافظ: رفته ام بیرون من از کاشانه ی خود غم مخور

كافه شعر - اشعار طنز Showing 1-15 of 15

پیغام گیر تلفن مولانای جان: زنگ زدی مست شدم عقل رفت با دم گرمت دل از دست رفت سازتو رقصنده را بیهوش کرد زاتش تو دیگ جنون جو ش کرد پیغام گیر تلفن حافظ: رفته ام بیرون من از کاشانه ی خود غم مخور

كافه شعر - اشعار طنز Showing 1-15 of 15

پیغام گیر تلفن مولانای جان: زنگ زدی مست شدم عقل رفت با دم گرمت دل از دست رفت سازتو رقصنده را بیهوش کرد زاتش تو دیگ جنون جو ش کرد پیغام گیر تلفن حافظ: رفته ام بیرون من از کاشانه ی خود غم مخور

پاچه بخور، چشم نخور و دور مغز خط بکش!

از آنجا که پخت کله پاچه وقت گیر است معمولا مردم برای مصرف به کله پزی ها مراجعه می کنند. البته باید حتما به مغازه های معتبر و شناخته شده مراجعه کنند زیرا احتمال آلودگی و مسمومیت در صورتی که کله ...

شعر ایرج میرزا چادر بیا گویم برایت داستانی

عجب گیر خری افتادم امروز به چنگ الپری افتادم امروز ... اعالی چنان از حول گشتم دستپاچه که دستم رفت از پاجین به پاچه ... دو دست او همه بر پیچه اش بود دو دست بنده در ماهیچه اش بود ...

شعر ایرج میرزا چادر بیا گویم برایت داستانی

عجب گیر خری افتادم امروز به چنگ الپری افتادم امروز ... اعالی چنان از حول گشتم دستپاچه که دستم رفت از پاجین به پاچه ... دو دست او همه بر پیچه اش بود دو دست بنده در ماهیچه اش بود ...

شعر ایرج میرزا چادر بیا گویم برایت داستانی

عجب گیر خری افتادم امروز به چنگ الپری افتادم امروز ... اعالی چنان از حول گشتم دستپاچه که دستم رفت از پاجین به پاچه ... دو دست او همه بر پیچه اش بود دو دست بنده در ماهیچه اش بود ...

كافه شعر - اشعار طنز Showing 1-15 of 15

پیغام گیر تلفن مولانای جان: زنگ زدی مست شدم عقل رفت با دم گرمت دل از دست رفت سازتو رقصنده را بیهوش کرد زاتش تو دیگ جنون جو ش کرد پیغام گیر تلفن حافظ: رفته ام بیرون من از کاشانه ی خود غم مخور

لوازم التحریر را چگونه تبلیغ کنیم؟ ماکت های تبلیغاتی خلاقانه

در زیر چند تصویر از تبلیغ لوازم التحریر را می بینید که در داخل شهر قرار داده شده اند می بینید. لوازم التحریر را به صورت ماکت بزرگ در شهر قرار دادند.

پاچه بخور، چشم نخور و دور مغز خط بکش!

از آنجا که پخت کله پاچه وقت گیر است معمولا مردم برای مصرف به کله پزی ها مراجعه می کنند. البته باید حتما به مغازه های معتبر و شناخته شده مراجعه کنند زیرا احتمال آلودگی و مسمومیت در صورتی که کله ...

لوازم التحریر را چگونه تبلیغ کنیم؟ ماکت های تبلیغاتی خلاقانه

در زیر چند تصویر از تبلیغ لوازم التحریر را می بینید که در داخل شهر قرار داده شده اند می بینید. لوازم التحریر را به صورت ماکت بزرگ در شهر قرار دادند.

لوازم التحریر را چگونه تبلیغ کنیم؟ ماکت های تبلیغاتی خلاقانه

در زیر چند تصویر از تبلیغ لوازم التحریر را می بینید که در داخل شهر قرار داده شده اند می بینید. لوازم التحریر را به صورت ماکت بزرگ در شهر قرار دادند.

پاچه بخور، چشم نخور و دور مغز خط بکش!

از آنجا که پخت کله پاچه وقت گیر است معمولا مردم برای مصرف به کله پزی ها مراجعه می کنند. البته باید حتما به مغازه های معتبر و شناخته شده مراجعه کنند زیرا احتمال آلودگی و مسمومیت در صورتی که کله ...