ما یک حق رای دادن ساخته شده از صابون می خواهیم

اجرای شعری از طاهره قره العین توسط عارف در شیکاگو (+ویدیو)- ما یک حق رای دادن ساخته شده از صابون می خواهیم ,این موضوع رو هم اضافه کنم که در فرانسه تا قبل از جنگ جهانی دوم زنها حق رای دادن نداشتند ! ... اسلام با عرفان و فرهنگ ایرانی هست و کمی از زهر تسنن کاسته شده ولی یک مذهب کاملا ساخته شده بدست ...چرا مسکن ارزان نمی شودهیچ وقت ساخت مسکن از طریق ساخت صنعتی وپیش ساخته در حد وسیع پیگیری نشده است . درشیراز قبل از انقلاب پروژه ۵۰۰۰ واحد آپارتمانی توسط یک شرکت فرانسوی اجرا شد که تا اوایل دهه شصت بمرور تکمیل شد .اجرای شعری از طاهره قره العین توسط عارف در شیکاگو (+ویدیو)

این موضوع رو هم اضافه کنم که در فرانسه تا قبل از جنگ جهانی دوم زنها حق رای دادن نداشتند ! ... اسلام با عرفان و فرهنگ ایرانی هست و کمی از زهر تسنن کاسته شده ولی یک مذهب کاملا ساخته شده بدست ...

اجرای شعری از طاهره قره العین توسط عارف در شیکاگو (+ویدیو)

این موضوع رو هم اضافه کنم که در فرانسه تا قبل از جنگ جهانی دوم زنها حق رای دادن نداشتند ! ... اسلام با عرفان و فرهنگ ایرانی هست و کمی از زهر تسنن کاسته شده ولی یک مذهب کاملا ساخته شده بدست ...

چرا مسکن ارزان نمی شود

هیچ وقت ساخت مسکن از طریق ساخت صنعتی وپیش ساخته در حد وسیع پیگیری نشده است . درشیراز قبل از انقلاب پروژه ۵۰۰۰ واحد آپارتمانی توسط یک شرکت فرانسوی اجرا شد که تا اوایل دهه شصت بمرور تکمیل شد .

اجرای شعری از طاهره قره العین توسط عارف در شیکاگو (+ویدیو)

این موضوع رو هم اضافه کنم که در فرانسه تا قبل از جنگ جهانی دوم زنها حق رای دادن نداشتند ! ... اسلام با عرفان و فرهنگ ایرانی هست و کمی از زهر تسنن کاسته شده ولی یک مذهب کاملا ساخته شده بدست ...

چرا مسکن ارزان نمی شود

هیچ وقت ساخت مسکن از طریق ساخت صنعتی وپیش ساخته در حد وسیع پیگیری نشده است . درشیراز قبل از انقلاب پروژه ۵۰۰۰ واحد آپارتمانی توسط یک شرکت فرانسوی اجرا شد که تا اوایل دهه شصت بمرور تکمیل شد .

چرا مسکن ارزان نمی شود

هیچ وقت ساخت مسکن از طریق ساخت صنعتی وپیش ساخته در حد وسیع پیگیری نشده است . درشیراز قبل از انقلاب پروژه ۵۰۰۰ واحد آپارتمانی توسط یک شرکت فرانسوی اجرا شد که تا اوایل دهه شصت بمرور تکمیل شد .

اجرای شعری از طاهره قره العین توسط عارف در شیکاگو (+ویدیو)

این موضوع رو هم اضافه کنم که در فرانسه تا قبل از جنگ جهانی دوم زنها حق رای دادن نداشتند ! ... اسلام با عرفان و فرهنگ ایرانی هست و کمی از زهر تسنن کاسته شده ولی یک مذهب کاملا ساخته شده بدست ...

چرا مسکن ارزان نمی شود

هیچ وقت ساخت مسکن از طریق ساخت صنعتی وپیش ساخته در حد وسیع پیگیری نشده است . درشیراز قبل از انقلاب پروژه ۵۰۰۰ واحد آپارتمانی توسط یک شرکت فرانسوی اجرا شد که تا اوایل دهه شصت بمرور تکمیل شد .