اشعاری درباره دستهایی که خدمت می کنند

شعر زیبا درباره خدمت سربازی - تــــــــوپ تـــــــــاپ- اشعاری درباره دستهایی که خدمت می کنند ,شعر درباره خدمت سربازی برای هر فردی که این دوران را سپری کرده است می تواند جذابیت خاصی داشته باشد. این اشعار را شاعران مختلفی که خود تجربه هایی خاص در این دوران دارند سروده اند و آن را تقدیم به همه افرادی می کنند که می ...بشردوستی در اشعار مولانابشردوستی در اشعار مولانا : 129590: مولانا در مثنوی معنوی و دیوان شمس در بیان جلوه های صلح و آشتی، از تناسب و سازگاری اضداد موجود در عالم شروع کرده و به صلح و آشتی انسان ها با یکدیگر و با خداوند که کاملترین و بارزترین نمونه ی ...امام خمینی (س) - خدمت به مردم از منظر امام خمینی

این ها بندگان خدا هستند، این ها کسانی هستند که برای خدا دارند خدمت می کنند به این کشور، و شکر این است که ما به آن ها خدمت بکنیم، هر کس در هر مقامی که هست خدمت بکند. (صحیفه امام، ج 20، ص 126) همه در ...

عبادت و خدمت به خلق-خدمت به خلق مصداق عبادت- فلسفه عبادات ...

هرچند باید گفت که سعدى در اینجا اغراق ادبى کرده است و حقیقت این است که خدمت کردن به خلق، یکى از مصادیق بارز عبادت است ، ولى روایات متعدّدى که درباره حقوق برادران (انسانها) بر گردن یکدیگر در ...

بشردوستی در اشعار مولانا

بشردوستی در اشعار مولانا : 129590: مولانا در مثنوی معنوی و دیوان شمس در بیان جلوه های صلح و آشتی، از تناسب و سازگاری اضداد موجود در عالم شروع کرده و به صلح و آشتی انسان ها با یکدیگر و با خداوند که کاملترین و بارزترین نمونه ی ...

گنجینه ی بهترین شعرها | جملات کوروش کبیر

دستانی که کمک می کنند پاکتر از دستهایی هستند که رو به آسمان دعا می کنند. کوروش کبیر وقتي توبيخ را با تمجيد پايان مي دهيد، افراد درباره رفتار و عملکرد خود فکر مي کنند، نه رفتار و عملکرد شما .

عبادت و خدمت به خلق-خدمت به خلق مصداق عبادت- فلسفه عبادات ...

هرچند باید گفت که سعدى در اینجا اغراق ادبى کرده است و حقیقت این است که خدمت کردن به خلق، یکى از مصادیق بارز عبادت است ، ولى روایات متعدّدى که درباره حقوق برادران (انسانها) بر گردن یکدیگر در ...

بشردوستی در اشعار مولانا

بشردوستی در اشعار مولانا : 129590: مولانا در مثنوی معنوی و دیوان شمس در بیان جلوه های صلح و آشتی، از تناسب و سازگاری اضداد موجود در عالم شروع کرده و به صلح و آشتی انسان ها با یکدیگر و با خداوند که کاملترین و بارزترین نمونه ی ...

رو در رویی حرّ با امام حسین(ع)/ ادب حرّ نسبت به حضرت زهرا ...

پس از آنکه حرّ راه امام(ع) را به بازگشت به مدینه سد کرد، امام حسین(ع) به حر فرمود: "مادرت به عزایت بنشیند! چه می خواهی؟" حر گفت: "اگر جز شما هر یک از اعراب در این حال با من چنین سخنی می گفت پاسخش را می دادم!

عبادت و خدمت به خلق-خدمت به خلق مصداق عبادت- فلسفه عبادات ...

هرچند باید گفت که سعدى در اینجا اغراق ادبى کرده است و حقیقت این است که خدمت کردن به خلق، یکى از مصادیق بارز عبادت است ، ولى روایات متعدّدى که درباره حقوق برادران (انسانها) بر گردن یکدیگر در ...

رو در رویی حرّ با امام حسین(ع)/ ادب حرّ نسبت به حضرت زهرا ...

پس از آنکه حرّ راه امام(ع) را به بازگشت به مدینه سد کرد، امام حسین(ع) به حر فرمود: "مادرت به عزایت بنشیند! چه می خواهی؟" حر گفت: "اگر جز شما هر یک از اعراب در این حال با من چنین سخنی می گفت پاسخش را می دادم!

شعر زیبا درباره خدمت سربازی - تــــــــوپ تـــــــــاپ

شعر درباره خدمت سربازی برای هر فردی که این دوران را سپری کرده است می تواند جذابیت خاصی داشته باشد. این اشعار را شاعران مختلفی که خود تجربه هایی خاص در این دوران دارند سروده اند و آن را تقدیم به همه افرادی می کنند که می ...

بشردوستی در اشعار مولانا

بشردوستی در اشعار مولانا : 129590: مولانا در مثنوی معنوی و دیوان شمس در بیان جلوه های صلح و آشتی، از تناسب و سازگاری اضداد موجود در عالم شروع کرده و به صلح و آشتی انسان ها با یکدیگر و با خداوند که کاملترین و بارزترین نمونه ی ...

امام خمینی (س) - خدمت به مردم از منظر امام خمینی

این ها بندگان خدا هستند، این ها کسانی هستند که برای خدا دارند خدمت می کنند به این کشور، و شکر این است که ما به آن ها خدمت بکنیم، هر کس در هر مقامی که هست خدمت بکند. (صحیفه امام، ج 20، ص 126) همه در ...

امام خمینی (س) - خدمت به مردم از منظر امام خمینی

این ها بندگان خدا هستند، این ها کسانی هستند که برای خدا دارند خدمت می کنند به این کشور، و شکر این است که ما به آن ها خدمت بکنیم، هر کس در هر مقامی که هست خدمت بکند. (صحیفه امام، ج 20، ص 126) همه در ...

شعر در مورد کمک ، سخنان بزرگان در مورد خدمت به مردم و کار ...

شعر در مورد کمک. شعر در مورد کمک ، سخنان بزرگان در مورد خدمت به مردم و کار خیر و بشر دوستی همگی در سایت پارسی زی.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم شعر و فرهنگ سایت است مورد توجه شما عزیزان قرار گیرد.

شعر در مورد کمک ، سخنان بزرگان در مورد خدمت به مردم و کار ...

شعر در مورد کمک. شعر در مورد کمک ، سخنان بزرگان در مورد خدمت به مردم و کار خیر و بشر دوستی همگی در سایت پارسی زی.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم شعر و فرهنگ سایت است مورد توجه شما عزیزان قرار گیرد.

امام خمینی (س) - خدمت به مردم از منظر امام خمینی

این ها بندگان خدا هستند، این ها کسانی هستند که برای خدا دارند خدمت می کنند به این کشور، و شکر این است که ما به آن ها خدمت بکنیم، هر کس در هر مقامی که هست خدمت بکند. (صحیفه امام، ج 20، ص 126) همه در ...

دستهایی که خدمت می کنند مقدس تر از لبانی هستند که دعا میکنند

خدایم ای پناه لحظه هایم صدایت می زنم بشنو صدایم الهی در شب فقرم بسوزان ولی محتاج نامردان نگردان عطا كن دست بخشش همتم را خجل از روی محتاجان نگردان الهی ... دستهایی که خدمت می کنند مقدس تر از ...

شعر در مورد کمک ، سخنان بزرگان در مورد خدمت به مردم و کار ...

شعر در مورد کمک. شعر در مورد کمک ، سخنان بزرگان در مورد خدمت به مردم و کار خیر و بشر دوستی همگی در سایت پارسی زی.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم شعر و فرهنگ سایت است مورد توجه شما عزیزان قرار گیرد.

امام خمینی (س) - خدمت به مردم از منظر امام خمینی

این ها بندگان خدا هستند، این ها کسانی هستند که برای خدا دارند خدمت می کنند به این کشور، و شکر این است که ما به آن ها خدمت بکنیم، هر کس در هر مقامی که هست خدمت بکند. (صحیفه امام، ج 20، ص 126) همه در ...

شعر زیبا درباره خدمت سربازی - تــــــــوپ تـــــــــاپ

شعر درباره خدمت سربازی برای هر فردی که این دوران را سپری کرده است می تواند جذابیت خاصی داشته باشد. این اشعار را شاعران مختلفی که خود تجربه هایی خاص در این دوران دارند سروده اند و آن را تقدیم به همه افرادی می کنند که می ...

رو در رویی حرّ با امام حسین(ع)/ ادب حرّ نسبت به حضرت زهرا ...

پس از آنکه حرّ راه امام(ع) را به بازگشت به مدینه سد کرد، امام حسین(ع) به حر فرمود: "مادرت به عزایت بنشیند! چه می خواهی؟" حر گفت: "اگر جز شما هر یک از اعراب در این حال با من چنین سخنی می گفت پاسخش را می دادم!

شعر در مورد کمک ، سخنان بزرگان در مورد خدمت به مردم و کار ...

شعر در مورد کمک. شعر در مورد کمک ، سخنان بزرگان در مورد خدمت به مردم و کار خیر و بشر دوستی همگی در سایت پارسی زی.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم شعر و فرهنگ سایت است مورد توجه شما عزیزان قرار گیرد.

گنجینه ی بهترین شعرها | جملات کوروش کبیر

دستانی که کمک می کنند پاکتر از دستهایی هستند که رو به آسمان دعا می کنند. کوروش کبیر وقتي توبيخ را با تمجيد پايان مي دهيد، افراد درباره رفتار و عملکرد خود فکر مي کنند، نه رفتار و عملکرد شما .

گنجینه ی بهترین شعرها | جملات کوروش کبیر

دستانی که کمک می کنند پاکتر از دستهایی هستند که رو به آسمان دعا می کنند. کوروش کبیر وقتي توبيخ را با تمجيد پايان مي دهيد، افراد درباره رفتار و عملکرد خود فکر مي کنند، نه رفتار و عملکرد شما .